مزایای پنجره دو جداره UPVC
کاهش دهنده آلودگی صوتی
کاهش دهنده آلودگی هوا

 (به علت هواگیری کامل)

غیر قابل اشتعال
مزایای پنجره دو جداره UPVC
مزایای پنجره دو جداره UPVC
مزایای پنجره دو جداره UPVC
مزایای پنجره دو جداره UPVC
مزایای پنجره دو جداره UPVC
مزایای پنجره دو جداره UPVC
مزایای پنجره دو جداره UPVC
جلوگیری از عرق کردن شیشه ها
استفاده از پروفیل تقویت شده گالوانیزه در پروفیل UPVC
استحکام بالا به دلیل شکل خاص هندسی
مزایای پنجره دو جداره UPVC
جلوگیری از ورود سرما در زمستان
مزایای پنجره دو جداره UPVC
مقاوم در برابر اشعه بنفش خورشید
جلوگیری از ورود گرمای بیش از حد در تابستان
مزایای پنجره دو جداره UPVC
مقاوم در برابر طوفان، رطوبت، و باران های شدید
مزایای پنجره دو جداره UPVC
نصب و نظافت آسان